מוזיקה: כוח מרומם ומאחד ברחבי העולם

מוזיקה היא כוח רב עוצמה שמביא שמחה, נחמה וריפוי לאנשים מכל תחומי החיים. היא מחדירה תחושה של חיבור, מעבר לשפה ולתרבות. ממנגינות חגיגיות המציעות נחמה, ועד מנגינות קצביות שמביאות אושר, מוזיקה יכולה לעצב את החוויות שלנו. ניתן להשתמש בו גם כדי להצית אנרגיה ולקרב בין אנשים. ברחבי העולם, מוזיקה היא כוח מרומם ומאחד. לא משנה …